เลือกประเทศที่คุณอาศัยอยู่


UPS Standard

น้ำหนักไม่เกิน (กิโล) ราคา (€)
1 7.55
2 7.59
3 7.59
4 7.59
5 7.87
6 7.87
7 7.87
8 8.26
9 8.26
10 8.26
11 8.70
12 8.70
13 8.70
14 8.70
15 9.32
16 9.32
17 9.32
18 9.32
19 9.32
20 9.32
21 10.22
22 10.22
23 10.67
24 10.67
25 11.12
26 11.12
27 11.58
28 11.58
29 11.99
30 11.99
เลือกซื้อเลย
⚠️ ราคาข้างต้นเป็นราคาแบบประมาณการเท่านั้น ลูกค้าสามารถดูราคาที่แท้จริงได้เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้า